-->

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ,ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತ

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ,ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತ


ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 25, 2024 ರಂದು ಅಂದರೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2024 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎರಡೂ ಸಹ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಭೂಮಿಯು ದಾಟಿದಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?
ಮಾರ್ಚ್ 25, 2024 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಗ್ರಹಣವು ತೀವ್ರವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಪೆನಂಬ್ರಾಲ್ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಪೆನಂಬ್ರಲ್ ಆಗಿರುವುದರಂದ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದಿರಬಹುದು.
ಚಂದ್ರನು ದಿಗಂತದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಾಗ ಹಗಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿ
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಹೋಳಿ ಸಮಾಗಮ
ಈ ಬಾರಿಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಈ ಗ್ರಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಂಗಳಕರ ಘಟನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹತ್ವವೇನು :
ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಅಮರತ್ವದ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಸಮುದ್ರದ ಮಂಥನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ದೇವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣುವು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದ.
ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಸೂತಕ ಆಚರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಚರಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಭಾನು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ದೇವತೆಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ಅವನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ, ಸ್ವರ್ಭಾನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ತಲೆಯು ರಾಹುವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವನ ದೇಹವು ಕೇತುವಾಯಿತು.
ಅಂದಿನಿಂದ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಂತ ಕಥೆ ಉಂಟು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನುಂಗುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯಿದೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಭೂಮಿ-ಚಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಆಕಾಶ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳ ಅವಲೋಕನಗಳು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಗಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೂರವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.


Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article