ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಥವಾ ಆಲೀವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೋಸಿ.


ಕೂದಲಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೊಳೆಯಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಬಹುದು.